Внимавајте

Понеделник, 07 Август 2017 11:10

Внимавајте
Внимавајте, веќе започнаа да се прават измами низ Скопје. Пиволенд се оградува од овие купони кои ги делат продавачи на маици со цел за брза заработка. Не прифаќајте доколку ви се нуди ваков купон бидејќи истиот е лажен! Be careful! Scammers in Skopje are giving coupons for free beer on Pivolend. These coupons are not valid!